In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de website: deze website, inclusief subpagina's;

gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijvoorbeeld: kopen, huren);

u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • Wij spannen ons ervoor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.Bureau Geluid nl vof verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt,zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 • Bureau Geluid nl vof is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 • Bureau Geluid nl vof kan de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Bureau Geluid nl vof is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 • Bureau Geluid nl vof is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.
 • U zal Bureau Geluid nl vof, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d. inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook de rechten van derden.
 • Indien aangegeven zijn prijzen altijd onder voorbehoud, exclusief BTW, tenzij anders vermeld, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Aan de prijzen vermeld op onze website kunnen geen rechten ontleend worden.
 • Indien u van deze website gebruik wenst te maken, stemt u in met onze privacyverklaring.

Privacyverklaring

Bureau Geluid nl vof respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Bureau Geluid nl vof is de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens via deze website in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze website kunt u bijvoorbeeld informatie inwinnen, een vraag stellen over een product of een bestelling plaatsen. Hiertoe verstrekt u ons enige gegevens over uzelf.

Doel

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • afhandeling van door u aangevraagde informatie of vraag;
 • verwerken en uitleveren van uw bestelling; nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, uitnodigingen en reclameactiviteiten;
 • verbetering van onze website;
 • informatie vastleggen met het oog op het samenstellen van gebruikersstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie, kunt u dit aan ons melden. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

Cookies en clickgedrag

Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Op onze website kunnen bezoekgegevens worden bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de website te meten. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt ter verbetering van onze website.

Links naar websites en cookies van anderen

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen.

Bureau Geluid nl vof is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin is Bureau Geluid nl vof verantwoordelijk voor het privacybeleid op deze websites.

Bureau Geluid nl vof behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.